Webcam de Sant Joan de l'Erm. Refugi de la Basseta

Seqüencia d'imatges del dia
Seqüencia d'imatges dels darrers 30 dies